X
Išči

Novice in obvestila

VODOVARSTVENA OBMOČJA

VODOVARSTVENA OBMOČJA

Oddaja vlog za izplačilo nadomestil za izpad dohodka na vodovarstvenih območjih v Mestni občini Slovenj Gradec.

Vse lastnike ali najemnike zemljišč (GERK-ov) na vodovarstvenih območjih obveščamo, da je v skladu z Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjševanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Ur. l. RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15 in 77/16) in Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Ur. l. RS, št. 56/2015), rok za oddajo vlog za izplačilo nadomestil za leto 2017 najkasneje do 31. 3. 2018.

Komunala Slovenj Gradec lahko v skladu z zakonodajo izplačamo nadomestila za izpad dohodka samo upravičencem, ki bodo pravočasno oddali vlogo z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi prilogami, ki so javno objavljene na spletni strani podjetja v zavihku "pomoč -  vloge in obrazci". Izpolniti je potrebno naslednje priloge:

  • OB 8.5-02-05 Zahtevek za izplačilo nadomestila na VVO (priloga 1),
  • OB 8.5-02-06 Izjava upravičenca o tem, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah (priloga 2),
  • OB 8.5-02-07 Izjava upravičenca glede enotnega podjetja in namenske porabe sredstev za dodelitev pomoči de minimis (priloga 3),
  • OB 8.5-02-08 Izjava upravičenca o davčnem statusu (priloga 4) in
  • OB 8.5-02-09 Izjava upravičenca o tem, da ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo (priloga 5).

Za izračun nadomestila je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki na podlagi uradne rabe GERK-ov, izračuna višino nadomestila za vsako kmetijsko gospodarstvo na vodovarstvenih območjih. Izvajalec javne službe, torej Komunala Slovenj Gradec na podlagi prejetega izračuna in vlog pripravimo pogodbe o izplačilu nadomestila ter izplačamo nadomestila. Kljub upravičenosti za izplačilo nadomestila pa le – to ni mogoče brez pravočasno oddane vloge.


Nazaj