X
Išči

Novice in obvestila

SVETOVNI DAN VODA – 22. MAREC

SVETOVNI DAN VODA – 22. MAREC

Voda je nenadomestljiva naravna vrednota, življenjski prostor in vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega.

Generalna skupščina OZN je leta 1993 razglasila 22. marec za svetovni dan voda. Vsako leto se vsaj na ta dan zavemo, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno naravnano gospodarjenje z njenimi zalogami. Ob svetovnem dnevu voda je vsako leto razpisana tema, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. Tako so bile v preteklih letih razpisane teme: sodelovanje na področju upravljanja vodnih virov (2013), voda in energija (2014), voda in trajnostni razvoj (2015), boljša voda, boljše zaposlitve (2016), odpadna voda (2017) in v letošnjem letu narava za vodo – raziskati naravne rešitve za vodne izzive 21. stoletja.

Znano je, da porušeni ekosistemi vplivajo tako na količino kot kvaliteto vode, ki je človeštvu na voljo kot pitna voda. Danes je na svetu veliko število prebivalstva, ki nimajo dostopa do ustrezne pitne vode, kar vpliva na njihovo zdravje in kakovost življenja. V zvezi s tem je v svetovnem merilu podan cilj – zagotoviti celotnemu svetovnemu prebivalstvu dostop do ustrezne pitne vode do konec leta 2030, ki vključuje varovanje naravnega okolja in zmanjševanje onesnaževanja.
Slovenija je znana kot vodno bogata država z vodnimi viri, ki so količinsko izdatni in razmeroma kvalitetni. Tudi z našimi vodnimi viri, ki jih upravljamo v Komunali Slovenj Gradec in so namenjeni javni vodooskrbi, je stanje podobno. Količinsko je vode dovolj, pojavljajo pa se zahteve po redni pripravi oz. dezinfekciji vode, zaradi mikrobiološke oporečnosti surove vode.  Na večini naših vodooskrbnih sistemov zato izvajamo redno kloriranje in spremljanje koncentracij prostega klora v pitni_vodi. Eden od pomembnejših ciljev v podjetju je zato realizirati projekt "Izgradnja čistilne narave za pitno vodo z ultrafiltracijo za vodne vire v Suhem dolu", za katerega je izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Realizacija projekta je odvisna od uspešnosti pridobitve evropskih finančnih sredstev. 
 


Nazaj