X
Išči

Novice in obvestila

Koroški radio: Leto 2017 znova odlično poslovno leto za Komunalo Slovenj Gradec

Koroški radio: Leto 2017 znova odlično poslovno leto za Komunalo Slovenj Gradec

Poslovno leto 2017 je bilo za javno podjetje Komunala Slovenj Gradec zelo uspešno, saj so presegli prihodke preteklega leta.

Slovenjgraško komunalno podjetje je zagotovo eno uspešnejših na Koroškem, že nekaj let povečujejo realizacijo in beležijo odlične poslovne izide, so trajnostno naravnani, povečujejo investicije, znižujejo terjatve in uspešnejše prodajajo. V preteklem letu so dosegli nov rekord in povečali komunalne prihodke za 3,6%. Kot je povedal direktor Komunalnega podjetja Slovenj Gradec, Jožef Dvorjak, so ustvarili 12 mio evrov relaizacije, največ na področju osnovnih komunalnih dejavnosti kot so vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoza odpadkov in energetike. Večja relaizacija je bila zaradi daljše zime tudi na področju pluženja cest in pri prodaji energetike. Interne investicije so izvedli v poslovnih prostorih za namen zimske službe, silosa za sol in skladiščne prostore.

Tudi v letošnjem letu jim ne bo zmanjkalo dela, nova investicija bo tudi obnova vodovodnih cevi v Slovenj Gradcu in Mislinji, pogodba za zamenjavo vodovodnih cevi je že podpisana. Vrednost investicije, ki se bo izvajala letos v jeseni in prihodnje leto, je 1,6 milijona evrov, za Mislinjo 400 tisoč vrednosti investicije, ostalo za območje Slovenj Gradca. Dvorjak še pove, da bo večja investicija tudi na področju vodoskrbe in čiščenja pitne vode z ultrafiltracijo na vodnih virih v Suhem dolu, vrednost te naložbe, ki jo bodo izvajali v letu 2019 -20, pa je 2 mio evrov.

Komunala Slovenj Gradec ima tudi vse pogoje, tako prostorske, kadrovske in strokovne, da se lahko širijo tudi v druge koroške občine, pri tem prednjačijo storitve z visoko dodano vrednostjo.

 

Vir: Koroški radio

Prispevek 1: Komunala Slovenj Gradec poslovno leto 2017

Prispevek 2: Trajnostno poročilo


Nazaj