X
Išči

Novice in obvestila

OBVESTILO SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN HIŠNIH PRIKLJUČKOV

OBVESTILO SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema plinovodnega omrežja, izvaja zakonsko predpisano redno sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Sistemska kontrola med drugim zajema tudi kontrolo trase plinovodov in sicer glavnih plinovodov, ki se izvaja s posebnim vozilom. Kjer z vozilom dostop ni mogoč, se kontrolo glavnih, priključnih plinovodov in hišnih priključkov do tipskih plinskih omaricah na objektu izvede ročno, z obhodom kontrolorja na terenu.

V juniju, juliju in avgustu 2018 bo pregled omrežja izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi d.o.o.

Ker potekajo plinski priključki in del distribucijskega omrežja po zemljiščih v zasebni lasti, se mora sistemska kontrola izvajati ročno, z obhodom kontrolorja tudi po teh zemljiščih.

Lastnike zemljišč zato prosimo za strpnost in razumevanje.

Za dodatne informacije o sami izvedbi sistemske kontrole smo vam na voljo na telefonski številki  02 88 120 21.

 

Prijazen pozdrav.

Energetika

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o

Dokumenti

  1. Plinovodnoomrežjepotlačnihsistemih.png 23. 05. 2018 07:23:34

Nazaj