X
Išči

Novice in obvestila

Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR

Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR

Dne 25. 5. 2018 se prična uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR – General Data Protection Regulation (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

V skladu z GDPR ima Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu gdpr@komusg.si oz. navadni pošti na naslov Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec, d.o.o. Pameče 177a, Slovenj Gradec, s pripisom »za DPO«.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


Nazaj