X
Išči

Novice in obvestila

Mesečne novice Komunale Slovenj Gradec - Februar 2019

Mesečne novice Komunale Slovenj Gradec - Februar 2019

Zaključili smo z zapiralnimi deli na odlagališču nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi.

V skladu z izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem za zapiranje in zaprto odlagališče Mislinjska Dobrava, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, smo zaključili z vsemi zapiralnimi deli na odlagališču.

Sicer je odlagališče za nenevarne komunalne odpadke v Mislinjski Dobravi pričelo z obratovanjem leta 1982. Najprej se je odlagalo odpadke v okviru I. faze do leta 1992. Po letu 1992 so se odpadki odlagali na površini druge faze razširjenega odlagališča. Ta faza je bila zapolnjena leta 2002 in ima vgrajenih okoli 200.000 m3 odpadkov. Na tretji fazi razširitve odlagališča so se odlagali odpadki od leta 2003 do 2013, ko smo prejeli Odločbo o prenehanju odlaganju odpadkov, od takrat naprej odpadke odlagamo na regijsko odlagališče Zmes na Prevaljah.   

V okviru zapiralnih del smo izvedli tesnjenje vrha odlagališča s predpisano benonitno polstjo in drenažnim geokompzitom ter ga prekrili z zemljino v višini 1 metra. Uredili smo zatravitev odlagališča in brežin. Sanirali smo plinjake in prenovili odplinjevanji sistem z baklo za sežig deponijskega plina.

Sanirali smo odvodnjavanje, uredili kanalete za odvajanje neonesnažene padavinske vode, uredili dovozne poti in zaščitno ograjo. Vsa predpisana zapiralna dela je opravila naša enota Gradnje, vzdrževanje in servis (GVS).

V skladu z izdanim dovoljenjem bomo spremljali posedanje odlagališča in izvajali predpisane obratovalne monitoringe za odpadne in podzemne vode, sestavo deponijskega plina, emisije snovi v zrak in meteorološke parametre še nadaljnjih 30 let.

Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratek filmček o zaključku izvajanja zapiralnih del:

Zapiranje odlagališča Mislinjska Dobrava

 


Nazaj