X
Išči

Novice in obvestila

IZREDNO OBVESTILO:

Obvezno prekuhavanje vode na področju vodooskrbnega sistema Partizanka

02. september 2019   |   Uporabnike, ki so priključeni na javni vodooskrbni sistem Partizanka obveščamo, da ukrep o obveznem prekuhavanju pitne vode še zmeraj velja. Zadostuje, da voda burno vre tri minute, nato pitno vodo hranite v hladilniku in porabite v 24h.

 
 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov

Pogrebne in pokopališke storitve - 24-urna dežurna služba

Pogrebne in pokopališke storitve - 24-urna dežurna služba

Obveščamo vas, da je Komunala Slovenj Gradec d.o.o. na podlagi 5. točke 8. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 33/2018) in na podlagi 5. točke 8. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 6/2019) izvajalec 24-urne dežurne službe na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja in je pristojna za prevzem vseh oseb, umrlih na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja. Po določilih Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/2016) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le- teh.

Navodilo v primeru smrti:

Svojec umrlega oziroma druga pristojna oseba pokliče dežurno službo Komunale Slovenj Gradec d.o.o. na telefonsko številko 041 650 429 in naroči izvedbo dežurne službe.

Po prihodu na kraj smrti izvajalec 24-urne javne službe na podlagi prejete listine o smrti prevzame pokojnika in ga prepelje v prostore mrliške vežice izvajalca javne službe.

Izvajalec pogreba, izbran s strani svojcev ali naročnika pogreba, pokojnika prevzame s podpisom prevzemnega obrazca v prostorih mrliške vežice pokopališča Stari trg, Podgorska cesta 47, Slovenj Gradec. Prevzem pokojnika je možen po predhodni najavi na telefonsko številko 041 650 429 od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa po dogovoru.

Pokojnika lahko prevzame izvajalec pogreba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS, št. 62/2016) in ima pridobljeno dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti.

Plačnik storitve 24-urne dežurne službe je izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Cena 24-urne dežurne službe znaša 153,69 EUR brez DDV in 168,29 EUR z 9,5% DDV.


Nazaj