X
Išči

Novice in obvestila

Trajnostno poročilo 2015

Trajnostno poročilo 2015

Ideja o družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju je v podjetju prisotna že dlje časa, v letošnjem letu pa smo pristopili k uresničevanju te ideje z izdelavo prvega trajnostnega poročila. Kakovost in primerno ravnanje z okoljem, je bila že do sedaj ena od strateških usmeritev podjetja, ki smo jo z izdelavo trajnostnega poročila nadgradili.

Spraševali smo se, kakšen je naš odnos med seboj, kako se vedemo do naših uporabnikov, dobaviteljev, lastnikov in kakšen je naš odnos do širše javnosti. Z izdelavo trajnostnega poročila in vključevanjem vseh deležnikov, bomo tako prišli do vseh odgovorov in hkrati dali možnost vsem vpletenim, da nam povedo, kaj jih pri našem poročanju še zanima.

Trajnostni razvoj zajema tri kategorije, ki smo jih zajeli v poročilu:

  1. družbeno,
  2. ekonomsko in
  3. okoljsko kategorijo.

Osnovno vodilo Komunale Slovenj Gradec je uravnoteženost odnosov med vsemi deležniki (zaposleni, odjemalci, lastniki, lokalne skupnosti in dobavitelji).  

Kot gospodarska javna služba izvajamo svojo osnovno dejavnost z najvišjo stopnjo odgovornosti tako do okolja, kot do vseh vpletenih deležnikov. Zavedamo se, da smo s svojo specifiko del lahko vzor celotnemu lokalnemu okolju. Nenehno spremljamo in vpeljujemo okoljevarstvene rešitve, skrbimo za varstvo pri delu zaposlenih in pričakujemo, da bodo na rezultate vplivale tudi druge aktivnosti trajnostnega razvoja in družbene aktivnosti, ki smo jih vpeljali v podjetje. Zavedamo se, da je za uspeh pomembna jasna opredelitev strateških ciljev in temu primerno določitev kazalnikov, ki so merljivi.  

Zahvala, da smo trajnostno poročilo lahko izdelali, gre poleg zaposlenim, tudi Inštitutu za javne službe, za vse metodološke in druge koristne napotke.   

Celotno poročilo si lahko ogledate TUKAJ.


Nazaj