X
Išči

Novice in obvestila

Poračun za odlaganje odpadkov za 2015

Poračun za odlaganje odpadkov za 2015

V KOCEROD-u so tudi za leto 2015 pripravili poračun in v decembrski položnici uporabnikom vrnili del denarja, ker uspešno zmanjšujejo količino odpadkov za odlaganje.

 

V  Kocerod-u so tudi letos pripravili (delni) količinski popust za vse uporabnike storitev obdelave in odlaganja odpadkov, ker so pri svojem ravnanju izboljšali ločevanje odpadkov in s tem zmanjšali količino  za odlaganje od prvotno predvidene količine.

Oglaševano sporočilo na zloženki »KDOR LOČUJE TA VARČUJE« ni le prazna floskula, saj bodo uporabniki skupaj na decembrskih položnicah prejeli vračilo v povprečju 39% položnice. Seveda pa bo poračun za uporabnike različen: 

  • največ bodo dobili nazaj uporabniki JKP Slovenj Gradec in Dravograd, skupno cca. 61% vrednosti decembrske položnice,
  • uporabniki JKP Log 32% 
  • in uporabniki JKP Radlje ob Dravi cca. 2%.

V zvezi s tem moramo povedati, da se pri oblikovanju naših cen upoštevajo načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovani stroški  ter prihodki za naslednje obdobje v skladu z »uredbo o cenah«. Vnaprej predvidene in izračunane količine so v »elaboratu cen« za KOCEROD izračunane ob predpostavki, da vsi uporabniki predajo enako količino odpadkov, konkretno pa se količine razlikujejo od predvidenega stanja, zato smo za uporabnike po JKP posebej ugotovili  realne količine in na tej podlagi opravili poračun. V osnovi se za  vse uporabnike  pri obračunu upošteva pripeljana dejanska  količina mokrih odpadkov v obdelavo in na tej podlagi opravljen poračun za odlaganje preostanka po obdelavi, glede na fakturirano količino med letom.

Skupno bo uporabnikom v mesecu decembru vrnjenih 74.154,00 € (brez upoštevanega DDV), kar predstavlja 39 % decembrske fakturirane realizacije (na položnici se poračun odšteje od izračunanega zneska za december in uporabnik plača samo razliko).

Konkretno se bo uporabniku v JKP Slovenj Gradec za storitve KOCEROD na položnici za mesec december od fakturiranega zneska 2,1 € brez DDV odštel poračun v višini 1,3 €, tako da bo uporabnik dejansko plačal 0,8 € brez DDV oziroma samo 38% običajnega zneska.


Nazaj