X
Išči

Novice in obvestila

Novi tarifni sistem za toploto

Novi tarifni sistem za toploto

Agencija za energijo je v Uradnem listu RS, št. 27/2015, 47/2015, 61/2015 in 36/2016 objavila Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Na podlagi tega akta s 01.07.2016 stopi v veljavo nov tarifni sistem za odjem toplote na distribucijskem sistemu toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec.

Nov tarifni  sistem se od sedaj veljavnega razlikuje po tem, da:

1. Vsebuje tri tarifne skupine:

 • gospodinjski odjem,
 • industrijski odjem,
 • poslovni in ostali odjem.

2. Vsaka tarifna skupina ima še tri podskupine:

 • odjemalci z obračunsko močjo od 0 do 0,050 MW
 • odjemalci z obračunsko  močjo večjo od 0,050 do 0,300 MW
 • odjemalci z obračunsko močjo nad 0,300 MW.

3. Fiksni del cene ogrevanja bodo vsi odjemalci  plačevali glede na obračunsko moč.

 

Vsi odjemalci toplote bodo v skladu z novim tarifnim sistemom razvrščeni v zgoraj navedene tarifne skupine in podskupine.

 • Gospodinjski odjemalci bodo razvrščeni v tarifno skupino gospodinjski odjem, podskupina od 0 do 0,050 MW obračunske moči.
 • Odjemalcem v večstanovanjskih stavbah bo obračunska moč določena glede na neto ogrevalno površino stanovanja, ki je bila uporabljena že v sedaj veljavnem tarifnem sitemu.
 • Odjemalci v enostanovanjskih hišah bodo plačevali za obračunsko moč 0,01431 MW.
 • Ostali odjemalci bodo razvrščeni v tarifno skupino poslovni in ostali odjem in podskupino, ki ustreza njihovi pogodbeni obračunski moči.
 • Cene fiksnega dela na enoto mere (MW) bodo enake za vse tarifne skupine in podskupine.
 • Cena variabilnega dela toplote bo, tako kot do sedaj, obračunana glede na porabljeno toploto, odčitano na toplotnem števcu, in bo enaka za vse tarifne skupine in podskupine.
 • Cena  oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje je regulirana  in nadzorovana s strani Agencije za energijo, ki ceno regulira na podlagi upravičenih stroškov.

Cene bodo objavljene na spletni strani Komunale Slovenj Gradec d.o.o.


Nazaj