X
Išči

Novice in obvestila

Kodeks ravnanja in poslovne etike Komunale Slovenj Gradec

Kodeks ravnanja in poslovne etike Komunale Slovenj Gradec

V podjetju Komunala Slovenj Gradec d.o.o. smo junija 2016 sprejeli kodeks ravnanja in poslovne etike. Kodeks zajema temeljne vrednote poslovne etike v podjetju, standarde obnašanja in pričakovana ravnanja.

V podjetju poslujemo pošteno, strokovno, pregledno in v skladu z veljavnimi zakoni ter vrednotami poslovne etike. Spoštujemo sodelavce, uporabnike storitev, oba lastnika, dobavitelje, poslovne partnerje. Do njih smo prijazni, obzirni in spoštljivi. Zavedamo se, da z upoštevanjem primernega vedenja lahko pripomoremo k uspešnemu poslovanju. 

Kakovost storitev zagotavljamo z odgovornim opravljanjem svojih nalog in prepoznavanjem priložnosti na področju izboljšav za še kakovostnejše storitve.

S svojim zgledom in ravnanjem spodbujamo ustrezno organizacijsko kulturo ter pozitiven odnos zaposlenih do dela.

 

Kodeks smo sprejeli na način, da smo k njegovemu vsebinskemu delu vključili čim večje število zaposlenih, saj smo bili mnenja, da bo le na ta način predstavljal odraz vseh zaposlenih v podjetju. 

Kodeks velja za vse zaposlene v podjetju.

 

Celotni kodeks si lahko ogledate TUKAJ


Nazaj