X
Išči

Novice in obvestila

Ureditev spominskega otroškega parka na pokopališču v Starem trgu

Ureditev spominskega otroškega parka na pokopališču v Starem trgu

Obvestiti vas želimo, da bomo s prekopom obstoječih otroških grobov in njihovim prenosom v park spominov pričeli v prvi polovici meseca septembra 2016.

Obstoječe pokopališče v Starem trgu se bo razširilo na območje v smeri reke Suhodolnice. Območje razširitve je določeno s prostorskim planom občine na podlagi ureditvenega načrta (9. člen Odloka in 24. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč). Med deli pokopališča, ki se bodo preuredili je tudi spominski otroški park (otroški grobovi). Spominski otroški park je predviden kot parkovna površina s trato, na kateri bodo postavljena obeležja, iz katerega se bo vil kamniti trak z znamenji (za anonimne grobove) in napisi (za imenske grobove). 
 
Zaradi uskladitve pri prenosu otroških grobov ali njihovemu prenosu v družinski grob vas prosimo, da se pri nas osebno zglasite oziroma nas pokličete na telefon št.: 041 650 429 ali nam pišete na naslov: info@komusg.si ali andrej.gregor@komusg.si do 31. 8. 2016.

Nazaj