X
Išči

Novice in obvestila

IZREDNO OBVESTILO:

Spremljajte aktualne informacije in navodila za preprečevanje širjenja KORONAVIRUSA

 

22. marec 2020 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - Dopolnjeni 3.4.2020 ob 13:00

 
 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - DOPOLNJENI 3.4.2020 ob 13:00

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - DOPOLNJENI 3.4.2020 ob 13:00

Naše stranke obveščamo, da smo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli ukrepe, ki vplivajo na poslovanje. Le-ti so bili sprejeti z namenom ohranjanja zdravja zaposlenih in s tem posledično zagotavljanja nemotenega delovanja javnih služb.

Odjemalce pozivamo, da se poslužujejo elektronskih poti poslovanja, kot so telefonski klici, elektronska pošta, mobilna aplikacija in e-storitve.

PRISTOPITE K UPORABI RAČUNA V OBLIKI PDF ali eRAČUNA

Sedaj je pravi čas, da se odločite za uporabo računa v obliki PDF ali eRačuna. Več si preberite tukaj

POZIV POSLOVNIM SUBJEKTOM MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC IN OBČINE MISLINJA - Izjava o začasni prekinitvi izvajanja poslovne dejavnosti v času KORONAVIRUSA.

Če ste na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, štev. 25/2020 in 32/2020) začasno prekinili izvajanje svoje poslovne dejavnosti, vas pozivamo, da izpolnite in nam posredujete izjavo o začasni prekinitvi izvajanja poslovne dejavnosti. Izjavo najdete tukaj.

 

POSLOVNI OBJEKTI – UPRAVA, ČISTILNA NAPRAVA PAMEČE, TOPLARNA

Od ponedeljka 16. 3. 2020 in do preklica je za stranke zaprta upravna stavba Komunale Slovenj Gradec, Pameče 177A, in prostori čistilne naprave Pameče, ter poslovna enota Energetika, Šmarška cesta 2, Slovenj Gradec.

Če je obisk zares nujen zaradi dostave ali urejanja dokumentacije, smo na voljo na tel . št. 02/881-20-49. Blagajna je zaprta.

 

CENTER PRINESI - ODNESI

Zapiramo prostore PRINESI – ODNESI od petka 13. 3. 2020 naprej do preklica.

 

ZBIRNA CENTRA PAMEČE IN DOVŽE

S ponedeljkom, 16. 3. 2020, začasno zapiramo zbirna centra v Pamečah in v Dovžah!

Pozivamo vse občane, da omejijo nastajanje odpadkov, razmislijo o ponovni uporabi stvari ter začasno skladiščijo te odpadke doma.

Verjamemo, da bomo zbirne centre kmalu spet lahko odprli!

 

POGREBNA SLUŽBA

Pri sprejemu svojcev v pisarni na pokopališču Stari trg velja poseben režim. Omejili smo obisk samo na eno stranko naenkrat.

Svojcem pokojnega priporočamo, da se od dragega pokojnika poslovijo v družinskem krogu. Za izrekanje sožalja v času pred pogrebom je dovoljen dostop v prostor za slovo (mrliška vežica) samo ožjim družinskim članom (do 5 oseb).

Občanom tudi predlagamo, da svoje sožalje in spoštovanje do pokojnika izrazijo s prižigom virtualne sveče ali napišejo posvetilo na naši spletni strani, na portalu OSMRTNICE.

Ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom pri pogrebih

 

RAVNANJE Z ODPADKI

Odvoz odpadkov se vrši po urniku.

Za odpadke iz gospodinjstev z bolniki, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom veljajo posebna navodila.

Dezinfekcirali smo tudi vse ekološke otoke. Občane prosimo, da v času epidemije, ločene frakcije, ki se jih sicer odlaga na ekoloških otokih, to je papir in stekleno embalažo, skladiščijo doma.

Ekološki otoki so namenjeni samo omenjenim skupinam odpadkov. Odlaganje vseh drugih vrst odpadkov NI DOVOLJENO in je kaznivo. Kršitve bomo striktno prijavili na Medobčinski inšpektorat.

 

MESTNI PARKOMATI

S ponedeljkom 16.3.2020 se mestni parkomati  začasno zapirajo.

 

IZVAJANJE DRUGIH STORITEV

Fizični popisi in ostala vzdrževalna dela, ki niso nujna se pri uporabnikih ne izvajajo do preklica.

Redno čiščenje grezničnih gošč do nadaljnjega ne izvajamo. 

 

STANOVANJSKA ENOTA

Kjer se čiščenje skupnih prostorov izvaja preko upravnika JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o., čistilne servise obveščamo, da ob izvajanju čiščenja upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter posebno pozornost namenijo dodatnemu čiščenju oz. razkuževanju skupnih predmetov, kot na primer (kljuke, ograje, tipke domofonov in dvigal, stikala, itd..).

V skladu s priporočili smo sprejeli ukrepe pri upravljanju objektov.

Vse ukrepe si lahko ogledate v aktualnih novicah stanovanjske enote: AKTUALNI UKREPI

 

JAVNE POVRŠINE

V Mestni občini Slovenj Gradec smo s klorovim preparatom dezinfekcirali vso urbano opremo (klopce, otroška igrala, fitnese na prostem). Ukrep bomo po potrebi ponavljali in razširili še na druge površine.

Prepovedano je sedenje na klopcah, uporaba igral in fitnesov na prostem ter ostale urbane opreme.
Občane pozivamo, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene.

 

Le s skupnimi močmi lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa, zato vas naprošamo za spoštovanje vseh ukrepov.

Prav tako vas naprošamo za veliko mero strpnosti in razumevanja.


Nazaj