X
Išči

Novice in obvestila

IZREDNO OBVESTILO:

Spremljajte aktualne informacije in navodila za preprečevanje širjenja KORONAVIRUSA

 

22. marec 2020 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - Dopolnjeni 19.10.2020 ob 11:00

 
 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - DOPOLNJENI 11. 01. 2021

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - DOPOLNJENI 11. 01. 2021

Naše stranke obveščamo, da smo zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli ukrepe, ki vplivajo na poslovanje. Le-ti so bili sprejeti z namenom ohranjanja zdravja zaposlenih in s tem posledično zagotavljanja nemotenega delovanja javnih služb.

Odjemalce pozivamo, da se poslužujejo elektronskih poti poslovanja, kot so telefonski klici, elektronska pošta, mobilna aplikacija in eStoritve.

PRISTOPITE K UPORABI RAČUNA V OBLIKI PDF ali eRačuna

Sedaj je pravi čas, da se odločite za uporabo računa v obliki PDF ali eRačuna. Več si preberite tukaj

 

POZIV POSLOVNIM SUBJEKTOM MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC IN OBČINE MISLINJA - Izjava o začasni prekinitvi izvajanja poslovne dejavnosti v času KORONAVIRUSA.

Če ste na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikov v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, štev. 25/2020 in 32/2020) začasno prekinili izvajanje svoje poslovne dejavnosti, vas pozivamo, da izpolnite in nam posredujete izjavo o začasni prekinitvi izvajanja poslovne dejavnosti. Izjavo najdete tukaj.

 

POSLOVNI OBJEKTI – UPRAVA

Stranke obveščamo, da je zaradi razglašene epidemije upravna stavba od 19. 10. 2020 dalje zaprta. Na voljo smo na tel. št. 02/881-20-20 ali preko elektronske pošte: info@komusg.si.

 

CENTER PRINESI - ODNESI

Center PRINESI – ODNESI zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja od 16. 10. 2020 do nadaljnjega zapira svoja vrata.

 

ZBIRNA CENTRA PAMEČE IN DOVŽE

Novi delovni časi od ponedeljka 18. 5. 2020:

- Ponedeljek, torek, četrtek in petek - od 8. do 15. ure

- Sreda - od 8. do 18. ure

- Sobota - od 8. do 13. ure

- Malica - od 10.00 do 10.30 

 

POGREBNA SLUŽBA

Pri sprejemu svojcev v pisarni na pokopališču Stari trg velja poseben režim. Omejili smo obisk samo na eno stranko naenkrat.

Za izrekanje sožalja v času pred pogrebom v mrliški vežici veljajo naslednja pravila:

- ob vstopu v objekt je obvezno razkuževanje rok,

vstopajte posamezno, vzdržujete medsebojno razdaljo vsaj 1,5m, razen v primeru družinskih članov oz. članov istega gospodinjstva,

- v vežici se zadržujte kratek čas,

- izražanje sožalja s rokovanjem in objemanjem se odsvetuje,

- ob izhodu si razkužite roke.

Za pogrebno slovestnost se upoštevajo določbe in priporočila veljavnega odloka, ki omejuje zbiranje ljudi na javnem prostoru.

Občanom tudi predlagamo, da svoje sožalje in spoštovanje do pokojnika izrazijo s prižigom virtualne sveče ali napišejo posvetilo na naši spletni strani, na portalu OSMRTNICE.

Ukrepi za preprečevanje okužbe s koronavirusom pri pogrebih

 

RAVNANJE Z ODPADKI

Odvoz odpadkov se vrši po urniku.

Za odpadke iz gospodinjstev z bolniki, ki kažejo znake okužbe s koronavirusom veljajo posebna navodila.

Ekološki otoki so namenjeni samo omenjenim skupinam odpadkov. Odlaganje vseh drugih vrst odpadkov NI DOVOLJENO in je kaznivo. Kršitve bomo prijavili na Medobčinski inšpektorat.

 

STANOVANJSKA ENOTA

Kjer se čiščenje skupnih prostorov izvaja preko upravnika JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o., čistilne servise obveščamo, da ob izvajanju čiščenja upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 ter posebno pozornost namenijo dodatnemu čiščenju oz. razkuževanju skupnih predmetov, kot na primer (kljuke, ograje, tipke domofonov in dvigal, stikala, itd..).

V skladu s priporočili smo sprejeli ukrepe pri upravljanju objektov.

Z dnem 13. 5. 2020 je Vlada Republike Slovenije z objavo v Uradnem listu preklicala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, na podlagi katerega je bilo potrebno izvajati razkuževanje skupne opreme (kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje, stikala za upravljanje, oprijemala, itd.) vsaj dvakrat dnevno.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb

Razkuževanje v večstanovanjskih objektih od 14. 5. 2020 dalje ni več obvezno.

Z dnem 3. 10. 2020 je Vlada Republike Slovenije z objavo v Uradnem listu kot enega iz med dodatnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, izdala Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

ODLOK upravnike večstanovanjskih stavb zavezuje, da ob vhodu v objekt in vsak vhod v dvigalo (v vsakem nadstropju), če ga večstanovanjska stavba ima, zagoto­vijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov.

Povezava: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020135.pdf

Vse ukrepe si lahko ogledate v aktualnih novicah stanovanjske enote: AKTUALNI UKREPI

 

Le s skupnimi močmi lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja virusa, zato vas naprošamo za spoštovanje vseh ukrepov.

Prav tako vas naprošamo za veliko mero strpnosti in razumevanja.


Nazaj