X
Išči

Investicije v komunalno infrastrukturo

Smo komunalno podjetje z največ izkušnjami oz. referencami na področju izgradnje komunalne infrastrukture. Za investitorje pripravljamo projektno dokumentacijo, predvsem pa izvajamo vsa gradbena in montažna dela. S podporo strokovnih služb in dragocenimi izkušnjami na izvedbenimi strani, poskrbimo da so naše storitve celovite in kvalitetne.   

 

Prikaži po letu:

Leto 2020       Leto 2019       Leto 2018       Leto 2017       Leto 2016       Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Pričetek gradnje kotlarne na lesno biomaso Štibuh

Pričetek gradnje kotlarne na lesno biomaso Štibuh

 

Kot družbeno odgovorno podjetje s trajnostno vizijo in strategijo smo pripravili projekt Razvoj daljinskega ogrevanja v Mestni občini Slovenj Gradec. 

Na osnovi okoljskih zahtev in ukrepov o doseganju zahtev evropske unije o izpolnjevanju ciljev  na področju razogljičenja (emisije TPG in OVE), energetske učinkovitosti, energetske varnosti in notranjega trga z energenti v EU je prepoznana za ogrevanje najučinkovitejša varianta daljinskega ogrevanja z lesno biomaso. 

Projekt smo uspešno izvedli do pričetka gradnje kotlarne na lesno biomaso. Hkrati z razvojem projekta smo prepoznali tudi lokalno problematiko transportnih poti za potrebe gradnje kotlarne.  

Ustanovljena je bila komisija za prometno ureditev potreb gradnje kotlarne na lesno biomaso v sestavi predstavnikov občine, investitorja, izvajalca in predstavnikov lokalne skupnosti MČ Štibuh in MČ Polje, ki je pripravila prometni elaborat ureditve začasnega prometa med gradnjo kotlovnice na lesno biomaso v Slovenj Gradcu in ga uspešno predstavila mestnima četrtima MČ Štibuh in MČ Polje.

Komisija bo delovala v času gradnje in skrbela za upoštevanje sprejetih določil ter sprejemala morebitne dopolnitve elaborata transportnih poti. Prometni elaborat obravnava obveze izvajalca del glede prevozov in obveščanja javnosti o izvajanju prometa. 

S pripravljalnimi deli na gradbišču začenjamo že v oktobru. Gradnja je predvidena od oktobra 2020 do konca septembra 2021.  

Tako bo mesto Slovenj Gradec v ogrevalni sezoni 2021/2022 ogrevano 100% z energijo iz obnovljivih virov. 

Vsem občankam in občanom se zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in sodelovanje pri tem pomembnem in trajnostno naravnanem projektu, ki bo pomembno izboljšal kakovost zraka in okolja v naši mestni občini. 

V spodnji grafiki si lahko ogledate tudi pripravljen 3D izris bodoče kotlarne na lesno biomaso.

Dokumenti

  1. Elaborat-ureditev-začasnega-prometa-kotlovnica.pdf 19. 11. 2020 11:12:51
  2. Priloga-načrti-1-2.pdf 19. 11. 2020 11:12:52
  3. Priloga-načrti-3-6.pdf 19. 11. 2020 11:12:58

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.,

T: 02 88 120 47
M: 041 802 576
E: grega.andrejc@komusg.si

Upravna stavba – soba 110

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve