X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.

Prikaži po letu:

Leto 2020       Leto 2019       Leto 2018       Leto 2017       Leto 2016       Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Leto: 2018Nazaj
•	Cesta Smonkar-G1 (Brešer)

• Cesta Smonkar-G1 (Brešer)

V mesecu novembru smo pričeli z rekonstrukcijo ceste Smonkar- Brešer. Novo je odvodnjavanje ceste in del meteorne kanalizacije ter javna razsvetljava. Letos smo izvedli še grobo plast asfalta. Investicijo bomo zaključili v naslednjem letu, ko bomo izvedli še fino asfaltiranje. Dela izvaja podjetje Kostmann d.o.o. iz Slovenj Gradca.

Preberi več
Cesta Grajska vas

Cesta Grajska vas

Zaključili smo dela na cesti v Grajski vasi. Rekonstruirali smo cesto v dolžini 675 m in zgradili nov pločnik v dolžini 54 m. Nova je meteorna kanalizacija in oporni zidovi. Urejene so brežine in asfaltne mulde. Dela je izvajalo podjetje Štefan Gotovnik s.p.

Preberi več
Cesta Spodnja vas – cerkev Podgorje

Cesta Spodnja vas – cerkev Podgorje

Izbrani izvajalec podjetje VOC d.o.o iz Celja je izvedlo preplastitev ceste v dolžini 200 m. Izvedeno je odvodnjavanje ceste in meteorna kanalizacija, ki jo je izvedla Komunala Slovenj Gradec. Dela so se izvajala v mesecu oktobru in novembru.

Preberi več
Cesta ob pokopališču v Starem trgu

Cesta ob pokopališču v Starem trgu

V mesecu oktobru je izbrani izvajalec Kostmann d.o.o. iz Slovenj Gradca pričel z rekonstrukcijo ceste od pokopališču v Starem trgu. Cesta se je rekonstruirala v celoti, izveden je del podpornega zidu, meteorna kanalizacija in grobi asfalt. Investicija bo končana v naslednjem letu, ko bo izveden fini asfalt, javna razsvetljava in nameščene ograje.

Preberi več
Stran 1 od 6 PrvaPrejšnja [1]2345 Zadnja

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.,

T: 02 88 120 47
M: 041 802 576
E: grega.andrejc@komusg.si

Upravna stavba – soba 110

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve