X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.

Prikaži po letu:

Leto 2019      Leto 2018      Leto 2017      Leto 2016      Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

V maju končane investicije v cestno infrastrukturo

Konec maja so se zaključile investicije v ceste, ki so se začele že lansko pozno jesen in se nadaljevale to pomlad.

Na treh lokacijah so krajani bogatejši za urejeno cestno infrastrukturo, ki zajema tudi odvodnjavanje in javno razsvetljavo.

Vse tri lokacije so se izkazale kot zahteven poseg z dodatnimi deli. Tako smo na cesti Fuks – Mrak v Pamečah dodatno izvedli nov propust z velikim zadrževalnikom, ki bo rešil dolgoletne težave z meteorno vodo. Na lokaciji ceste Smonkar – G1 v Mislinjski Dobravi se je pokazalo, da je velik problem visoka podtalnica, ki ni dopuščala projektantske rešitve s ponikovalnicami in smo morali izgradit nove cevovode do bližnjih jarkov.

Ob pokopališču Stari trg so krajani vendarle dobili prepotrebno cesto primerne širine s koridorjem za pešce. Zaradi širitve je bilo potrebno izgraditi podporni zid in postaviti varnostno ograjo.

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.,

T: 02 88 120 47
M: 041 802 576
E: grega.andrejc@komusg.si

Upravna stavba – soba 110

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve