X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.

Prikaži po letu:

Leto 2020       Leto 2019       Leto 2018       Leto 2017       Leto 2016       Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Leto: 2019Nazaj
V maju končane investicije v cestno infrastrukturo

V maju končane investicije v cestno infrastrukturo

Konec maja so se zaključile investicije v ceste, ki so se začele že lansko pozno jesen in se nadaljevale to pomlad.

Preberi več
Sanacija plazu pod Hrastelom – Podgorje – Razbor

Sanacija plazu pod Hrastelom – Podgorje – Razbor

Izvajalec, podjetje Gotovnik Štefan s.p., je začel z deli na sanaciji plazu na cesti Podgorje – Razbor. Izvedla se bo kamnita zložba na globini do 8m pod cesto, nov cestni nasip, ureditev brežine in planiranje površin.

Preberi več
Kanalizacija Gmajna

Kanalizacija Gmajna

V letošnjem letu v naselju Gmajna gradimo fekalno kanalizacijo s črpališči dimenzije DN 200 mm v dolžini 292 m (trasa Spodnja Gmajna 1, HŠ Stari trg 326, 326A-326E) in 90 m (trasa Spodnja Gmajna 1, trasa HŠ Stari trg 327-329).

Preberi več
Rekonstrukcija ceste Sv naselju Stari trg – JP 878230

Rekonstrukcija ceste Sv naselju Stari trg – JP 878230

Predvidena je rekonstrukcija ceste z  zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ter seveda dotrajanega asfalta.

Preberi več
Stran 2 od 2 Prva 1[2] NaslednjaZadnja

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.,

T: 02 88 120 47
M: 041 802 576
E: grega.andrejc@komusg.si

Upravna stavba – soba 110

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve