X
Išči

Novice in obvestila

Trajnostno poročilo 2016

Trajnostno poročilo 2016

Vizija našega podjetja je postati vodilno komunalno podjetje na Koroškem in v sosednjih regijah, ki s strokovnostjo, znanjem in kakovostnim izvajanjem storitev izpolnjuje pričakovanja vseh naših uporabnikov in drugih deležnikov, ter hkrati skrbi za varovanje okolja in zagotavlja družbeno odgovoren in trajnostni razvoj.

Plan odvozov grezničnih gošč

Plan odvozov grezničnih gošč

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) smo izvajalci obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja dolžni izvajati storitve prevzema grezničnih gošč in muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Storitve izvajamo skladno z zakonodajo in terminskim planom enkrat na tri leta. V naslednjem terminskem planu 2017 – 2019, bomo izvajali storitve po naseljih:

22. marec je svetovni dan vode

22. marec je svetovni dan vode

Vsako leto se vsaj na ta dan zavemo, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno naravnano gospodarjenje z njenimi zalogami. Ob svetovnem dnevu voda je vsako leto razpisana tema, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. Tako so bile v preteklih letih razpisane teme: kakovost voda (2010), voda za mesta – odgovor na izzive urbanizacije (2011), voda in varnost hrane (2012), sodelovanje na področju upravljanja vodnih virov (2013), voda in energija (2014), voda in trajnostni razvoj (2015), boljša voda, boljše zaposlitve (2016) in v letošnjem letu – problematika čiščenja odpadnih voda.

ZARAČUNAVANJE STRUKTURNEGA IN BIOLOŠKO RAZGRADLJIVEGA ODPADA NA ZBIRNIH CENTRIH ZA ODPADKE

ZARAČUNAVANJE STRUKTURNEGA IN BIOLOŠKO RAZGRADLJIVEGA ODPADA NA ZBIRNIH CENTRIH ZA ODPADKE

Obveščamo vas, da smo 20. februarja 2017 pričeli z zaračunavanjem strukturnega in biološko razgradljivega odpada na zbirnih centrih za odpadke v Pamečah in Dovžah. Strukturni material predstavljajo odrezane veje dreves, grmovnic, živih mej, trte ipd. Cena za strukturni material znaša 10,95 EUR z DDV na 1 m3. Biološko razgradljivi odpad predstavljajo odpadki iz vrtov, pokošena trava, listje, gnilo sadje in zelenjava ipd. Cena za biološko razgradljivi odpad znaša 25,22 EUR z DDV na 1 m3.

Predstavitveni video

Predstavitveni video

Oglejte si predstavitveni video našega podjetja.

OBVESTILO O OBVEZNOSTI NAMESTITVE NAPRAVE ZA ODKRIVANJE OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

OBVESTILO O OBVEZNOSTI NAMESTITVE NAPRAVE ZA ODKRIVANJE OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

Obveščamo vas, da je na podlagi Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013) potrebno v vsak prostor s kurilno napravo, ki ima dovod zraka neposredno iz prostora, v katerem je nameščena, do 1. 1. 2017 vgraditi napravo za odkrivanje ogljikovega monoksida (CO senzor). Senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1.

PRAVILNIK o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

PRAVILNIK o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Spoštovani!
Kot upravnik JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o. obveščamo vse najemnike neprofitnih stanovanj, da je potrebno v skladu s PRAVILNIKOM o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS 20/2004 in 18/2011) preko pooblaščenega servisnega/dimnikarskega podjetja izvesti sledeča redna vzdrževalna dela manjše vrednosti.

Publikacija male komunalne čistilne naprave (MKČN)

Publikacija male komunalne čistilne naprave (MKČN)

Namen te publikacije je seznanitev uporabnikov Komunale Slovenj Gradec o pravilnih načinih ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami na območjih, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoč.

Informacije, ki jih vsebuje brošura, se dotikajo predvsem tistih gospodinjstev oz. objektov, pri katerih odsotnost javne kanalizacije narekuje alternativni pristop k čiščenju odpadne vode – vgradnjo t.i. malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Vsem uporabnikom, ki boste v prihodnje vgrajevali tovrstne sisteme, nameravamo stati trdno ob strani, tako s strokovnim svetovanjem kot z drugimi storitvami, potrebnimi za uspešno izvedbo vaših projektov. Kot vselej se lahko zanesete na naše bogate izkušnje ter pomoč pri izbiri in vgradnji najprimernejše naprave za vaše gospodinjstvo.

Nova verzija portala eStoritve

Nova verzija portala eStoritve

Obveščamo vas, da je bila danes, dne 17. 10. 2016, nameščena nova verzija portala eStoritve. Za vas smo posodobili portal z novimi oblikami in vsebinami ter funkcionalnimi novostmi. Novi portal je bolj informativen ter pregleden in omogoča enostavnejši dostop do želenih informacij. Upamo, da bo odslej brskanje po portalu enostavnejše, preglednejše, ter da bo vsak našel informacije, ki jih potrebuje. V kolikor se iz kakršnihkoli razlogov ne morete prijaviti v portal ali ugotovite napako v samem portalu, nam sporočite na elektronski naslov info@komusg.si ali preko kontaktnega obrazca in poskrbeli bomo, da vam bomo v najkrajšem možnem času rešili težavo.

Hvala za razumevanje

Obračun ravnanja z odpadki za dijake in študente, ki prebivajo izven kraja stalnega prebivališča

Obračun ravnanja z odpadki za dijake in študente, ki prebivajo izven kraja stalnega prebivališča

Uporabnike storitev obveščamo, da lahko na osnovi 1. odstavka 69. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Ur. l. RS št. 85/2011), zmanjšajo obveznost plačila odpadkov za posameznega člana za polovico, za čas prebivanja izven kraja stalnega prebivališča zaradi šolanja, na podlagi:
- predloženega potrdila o prebivanju iz uradnih evidenc (potrdilo o začasnem bivališču Upravne enote ali potrdilo o bivanju v dijaškem ali študentskem domu) oziroma 
- predložene najemne pogodbe pri zasebniku. 

Kontrola ločevanja MOKRIH odpadkov

Kontrola ločevanja MOKRIH odpadkov

Pojavlja se vedno več nepravilnosti pri ločevanju odpadkov, na kar so nas opozorili iz Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, kjer le-te predelujejo.

SGLASNIK - Komunala Slovenj Gradec

SGLASNIK - Komunala Slovenj Gradec

Če ste spregledali vsebino SGlasnika o Komunali Slovenj Gradec, si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.