X
Išči

Novice in obvestila

SVETOVNI DAN VODA – 22. MAREC

SVETOVNI DAN VODA – 22. MAREC

Voda je nenadomestljiva naravna vrednota, življenjski prostor in vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega.

VODOVARSTVENA OBMOČJA

VODOVARSTVENA OBMOČJA

Oddaja vlog za izplačilo nadomestil za izpad dohodka na vodovarstvenih območjih v Mestni občini Slovenj Gradec.

Previdno na zasneženih cestah!

Previdno na zasneženih cestah!

Vse uporabnike obveščamo, da izvajamo pluženje in posipanje cest z vsemi razpoložljivimi kapacitetami. Zaradi obilnega sprotnega sneženja, ki je napovedan tudi v prihodnjih dneh, pa vseh cest žal ne moremo očistiti hkrati.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem komunalnih dejavnosti je osnovno načelo našega poslovanja, zato ga sistematično spremljamo in izboljšujemo. Anketni vprašalnik vsako leto v pisni obliki pošljemo eni tretjini uporabnikov, v primeru, da vprašalnika niste prejeli in želite izraziti svoje mnenje, vas prosimo, da izpolnite vprašalnik in nam ga vrnete.

GOSPODINJSTVA PREJELA INFORMACIJE O  ULIČNIH ZBIRALNIKIH ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

GOSPODINJSTVA PREJELA INFORMACIJE O ULIČNIH ZBIRALNIKIH ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

Ste že opazili novost na nekaterih ekoloških otokih? Gre za ulične zbiralnike, ki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij in se postavljajo širom države, tudi v občinah, ki jih s komunalnimi storitvami pokriva naše podjetje.

Realizirane investicije v letu 2017

Realizirane investicije v letu 2017

Na podlagi Pogodb o vodenju in izvajanju investicij v komunalno in cestno infrastrukturo podajamo informacijo o izvedenih investicijah v letu 2017.

Sanacije stavb v letu 2017

Sanacije stavb v letu 2017

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. kot upravitelj stavb, smo v letu 2017 izvedli 13 večjih projektov investicijskega vzdrževanja pri sanacijah streh in fasad, katera skupna vrednost del je znašala 926.277 €.

Spremenjen urnik odvoza odpadkov

Spremenjen urnik odvoza odpadkov

Javno Komunalno podjetje Slovenj Gradec obvešča uporabnike, da bo v času praznikov spremenjen urnik odvoza odpadkov.

Aplikacija abecednik odpadkov

Aplikacija abecednik odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov ni samo zakonodajna zahteva, pač pa tudi naša skupna odgovornost. S pravilnim ločevanjem pripomoremo k učinkovitejši nadaljnji predelavi odpadkov ter ohranjanju naravnih virov in varčevanju z energijo, saj so lahko odpadki vir sekundarnih surovin in energije.

Če želimo pravilno ločevati odpadke, moramo začeti že doma. Kjer imamo na razpolago dovolj prostora (npr. v kuhinji, na balkonu, v predsobi, v kleti) zbiramo vsako vrsto odpadkov posebej (lahko v košu, škatli itd.) Ločeno zbrane odpadke odnesimo na najbližji ekološki otok, zbirni center za odpadke ali pa jih odložimo v primeren zabojnik pred hišo, glede na sistem ločevanja odpadkov na "mokre", "suhe" in biološko razgradljive odpadke.

Voščilo 2018

Voščilo 2018

Vsem občankam in občanom ter poslovnim partnerjem želimo uspešno in zdravja polno novo leto 2018!

Praznična številka publikacije - December

Praznična številka publikacije - December

Praznična številka publikacije vsebuje naslednje teme:
- Voščilo,
- Donatorstvo v letu 2017,
- Rezultati nagradnega natečaja za risbico,
- Izvajanje zimske službe,
- Izvedene investicije v cestno in komunalno infrastrukturo,
- Koledar odvoza odpadkov.

IZGRADNJA SERVISNIH OBJEKTOV KOMUSG JE KONČANA

IZGRADNJA SERVISNIH OBJEKTOV KOMUSG JE KONČANA

V začetku oktobra je izvajalec Gradim d.o.o. zaključil z gradbenimi in inštalacijskimi deli na novih objektih v neposredni bližini upravne stavbe Komunale Slovenj Gradec. Tako smo pridobili nujne površine in objekte za zimsko (pokrit nadstrešek za sol in pesek, silos za sol) in letno vzdrževanje javnih površin in cest (garaže in dežurna služba).