X
Išči

Novice in obvestila

OBVESTILO O OBVEZNOSTI NAMESTITVE NAPRAVE ZA ODKRIVANJE OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

OBVESTILO O OBVEZNOSTI NAMESTITVE NAPRAVE ZA ODKRIVANJE OGLJIKOVEGA MONOKSIDA

Obveščamo vas, da je na podlagi Pravilnika o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013) potrebno v vsak prostor s kurilno napravo, ki ima dovod zraka neposredno iz prostora, v katerem je nameščena, do 1. 1. 2017 vgraditi napravo za odkrivanje ogljikovega monoksida (CO senzor). Senzor mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1.

PRAVILNIK o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

PRAVILNIK o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj

Spoštovani!
Kot upravnik JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o. obveščamo vse najemnike neprofitnih stanovanj, da je potrebno v skladu s PRAVILNIKOM o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS 20/2004 in 18/2011) preko pooblaščenega servisnega/dimnikarskega podjetja izvesti sledeča redna vzdrževalna dela manjše vrednosti.

Publikacija male komunalne čistilne naprave (MKČN)

Publikacija male komunalne čistilne naprave (MKČN)

Namen te publikacije je seznanitev uporabnikov Komunale Slovenj Gradec o pravilnih načinih ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami na območjih, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoč.

Informacije, ki jih vsebuje brošura, se dotikajo predvsem tistih gospodinjstev oz. objektov, pri katerih odsotnost javne kanalizacije narekuje alternativni pristop k čiščenju odpadne vode – vgradnjo t.i. malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).

Vsem uporabnikom, ki boste v prihodnje vgrajevali tovrstne sisteme, nameravamo stati trdno ob strani, tako s strokovnim svetovanjem kot z drugimi storitvami, potrebnimi za uspešno izvedbo vaših projektov. Kot vselej se lahko zanesete na naše bogate izkušnje ter pomoč pri izbiri in vgradnji najprimernejše naprave za vaše gospodinjstvo.

Nova verzija portala eStoritve

Nova verzija portala eStoritve

Obveščamo vas, da je bila danes, dne 17. 10. 2016, nameščena nova verzija portala eStoritve. Za vas smo posodobili portal z novimi oblikami in vsebinami ter funkcionalnimi novostmi. Novi portal je bolj informativen ter pregleden in omogoča enostavnejši dostop do želenih informacij. Upamo, da bo odslej brskanje po portalu enostavnejše, preglednejše, ter da bo vsak našel informacije, ki jih potrebuje. V kolikor se iz kakršnihkoli razlogov ne morete prijaviti v portal ali ugotovite napako v samem portalu, nam sporočite na elektronski naslov info@komusg.si ali preko kontaktnega obrazca in poskrbeli bomo, da vam bomo v najkrajšem možnem času rešili težavo.

Hvala za razumevanje

Obračun ravnanja z odpadki za dijake in študente, ki prebivajo izven kraja stalnega prebivališča

Obračun ravnanja z odpadki za dijake in študente, ki prebivajo izven kraja stalnega prebivališča

Uporabnike storitev obveščamo, da lahko na osnovi 1. odstavka 69. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji (Ur. l. RS št. 85/2011), zmanjšajo obveznost plačila odpadkov za posameznega člana za polovico, za čas prebivanja izven kraja stalnega prebivališča zaradi šolanja, na podlagi:
- predloženega potrdila o prebivanju iz uradnih evidenc (potrdilo o začasnem bivališču Upravne enote ali potrdilo o bivanju v dijaškem ali študentskem domu) oziroma 
- predložene najemne pogodbe pri zasebniku. 

Kontrola ločevanja MOKRIH odpadkov

Kontrola ločevanja MOKRIH odpadkov

Pojavlja se vedno več nepravilnosti pri ločevanju odpadkov, na kar so nas opozorili iz Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, kjer le-te predelujejo.

SGLASNIK - Komunala Slovenj Gradec

SGLASNIK - Komunala Slovenj Gradec

Če ste spregledali vsebino SGlasnika o Komunali Slovenj Gradec, si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.

Ureditev spominskega otroškega parka na pokopališču v Starem trgu

Ureditev spominskega otroškega parka na pokopališču v Starem trgu

Obvestiti vas želimo, da bomo s prekopom obstoječih otroških grobov in njihovim prenosom v park spominov pričeli v prvi polovici meseca septembra 2016.

Kodeks ravnanja in poslovne etike Komunale Slovenj Gradec

Kodeks ravnanja in poslovne etike Komunale Slovenj Gradec

V podjetju Komunala Slovenj Gradec d.o.o. smo junija 2016 sprejeli kodeks ravnanja in poslovne etike. Kodeks zajema temeljne vrednote poslovne etike v podjetju, standarde obnašanja in pričakovana ravnanja.

Novi tarifni sistem za toploto

Novi tarifni sistem za toploto

Agencija za energijo je v Uradnem listu RS, št. 27/2015, 47/2015, 61/2015 in 36/2016 objavila Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Na podlagi tega akta s 01.07.2016 stopi v veljavo nov tarifni sistem za odjem toplote na distribucijskem sistemu toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec.

Dan odprtih vrat 20. april 2016

Dan odprtih vrat 20. april 2016

Ob dnevu Zemlje je Komunala Slovenj Gradec pripravila dan odprtih vrat. Osrednja tema so bili okoljski dnevi.

Trajnostno poročilo 2015

Trajnostno poročilo 2015

Ideja o družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju je v podjetju prisotna že dlje časa, v letošnjem letu pa smo pristopili k uresničevanju te ideje z izdelavo prvega trajnostnega poročila. Kakovost in primerno ravnanje z okoljem, je bila že do sedaj ena od strateških usmeritev podjetja, ki smo jo z izdelavo trajnostnega poročila nadgradili.