X
Išči

Novice in obvestila

Ureditev spominskega otroškega parka na pokopališču v Starem trgu

Ureditev spominskega otroškega parka na pokopališču v Starem trgu

Obvestiti vas želimo, da bomo s prekopom obstoječih otroških grobov in njihovim prenosom v park spominov pričeli v prvi polovici meseca septembra 2016.

Kodeks ravnanja in poslovne etike Komunale Slovenj Gradec

Kodeks ravnanja in poslovne etike Komunale Slovenj Gradec

V podjetju Komunala Slovenj Gradec d.o.o. smo junija 2016 sprejeli kodeks ravnanja in poslovne etike. Kodeks zajema temeljne vrednote poslovne etike v podjetju, standarde obnašanja in pričakovana ravnanja.

Novi tarifni sistem za toploto

Novi tarifni sistem za toploto

Agencija za energijo je v Uradnem listu RS, št. 27/2015, 47/2015, 61/2015 in 36/2016 objavila Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Na podlagi tega akta s 01.07.2016 stopi v veljavo nov tarifni sistem za odjem toplote na distribucijskem sistemu toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec.

Dan odprtih vrat 20. april 2016

Dan odprtih vrat 20. april 2016

Ob dnevu Zemlje je Komunala Slovenj Gradec pripravila dan odprtih vrat. Osrednja tema so bili okoljski dnevi.

Trajnostno poročilo 2015

Trajnostno poročilo 2015

Ideja o družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju je v podjetju prisotna že dlje časa, v letošnjem letu pa smo pristopili k uresničevanju te ideje z izdelavo prvega trajnostnega poročila. Kakovost in primerno ravnanje z okoljem, je bila že do sedaj ena od strateških usmeritev podjetja, ki smo jo z izdelavo trajnostnega poročila nadgradili.

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2016/2017

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2016/2017

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. je v okviru prijave potreb po kadrovskih štipendistih v šolskem letu 2016/2017 prijavilo štipendije za izobraževalni program Inštalater strojnih instalacij ali Mehatronik operater za srednje poklicno izobraževanje.

Poračun za odlaganje odpadkov za 2015

Poračun za odlaganje odpadkov za 2015

V KOCEROD-u so tudi za leto 2015 pripravili poračun in v decembrski položnici uporabnikom vrnili del denarja, ker uspešno zmanjšujejo količino odpadkov za odlaganje.

Porazdelitev količin komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2014

Objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja.

Pojasnilo glede Pravilnika o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Pojasnilo glede Pravilnika o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Nov »Pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2015 prinaša določene novosti pri načinu merjenja in delitvi stroškov za toploto, obračunu stroškov za toploto in opredeljuje obveznosti izvajalca delitve in izvajalca obračuna stroškov.

Stran 23 od 23 Prva 19202122[23] NaslednjaZadnja