X
Išči

Novice in obvestila

OBVESTILO SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN HIŠNIH PRIKLJUČKOV

OBVESTILO SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema plinovodnega omrežja, izvaja zakonsko predpisano redno sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

 Zaključek kurilne sezone – začetek vzdrževalnih del na ogrevalnih sistemih

Zaključek kurilne sezone – začetek vzdrževalnih del na ogrevalnih sistemih

Glede na to, da so bili doseženi pogoji za zaključek kurilne sezone smo ustavili dobavo toplote v distribucijsko omrežje.

Nastopil je čas vzdrževanja ogrevalnih sistemov. Priporočamo, da z vzdrževalnimi deli začnete čim prej, da vas jeseni ne bo presenetila nova kurilna sezona. Kot vsa leta do sedaj smo vam pripravljeni svetovati in ponuditi naše storitve pri tem – seveda v omejenem obsegu.

Koroški radio: Leto 2017 znova odlično poslovno leto za Komunalo Slovenj Gradec

Koroški radio: Leto 2017 znova odlično poslovno leto za Komunalo Slovenj Gradec

Poslovno leto 2017 je bilo za javno podjetje Komunala Slovenj Gradec zelo uspešno, saj so presegli prihodke preteklega leta.

Slovenjgraško komunalno podjetje je zagotovo eno uspešnejših na Koroškem, že nekaj let povečujejo realizacijo in beležijo odlične poslovne izide, so trajnostno naravnani, povečujejo investicije, znižujejo terjatve in uspešnejše prodajajo. V preteklem letu so dosegli nov rekord in povečali komunalne prihodke za 3,6%. Kot je povedal direktor Komunalnega podjetja Slovenj Gradec, Jožef Dvorjak, so ustvarili 12 mio evrov relaizacije, največ na področju osnovnih komunalnih dejavnosti kot so vodooskrba, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odvoza odpadkov in energetike. Večja relaizacija je bila zaradi daljše zime tudi na področju pluženja cest in pri prodaji energetike. Interne investicije so izvedli v poslovnih prostorih za namen zimske službe, silosa za sol in skladiščne prostore.

Trajnostno poročilo 2017

Trajnostno poročilo 2017

TRAJNOST V BESEDAH:
JAVNO PODJETJE Z JASNIM POGLEDOM V PRIHODNOST

EKO SKLAD – PROJEKT ZMANJŠEVANJA ENERGETSKE REVŠČINE OBČANOV (Projekt ZERO)

EKO SKLAD – PROJEKT ZMANJŠEVANJA ENERGETSKE REVŠČINE OBČANOV (Projekt ZERO)

Eko sklad je javni sklad, katerega osnovna naloga je sofinanciranje okoljskih naložb, druge dejavnosti pa so informiranje, ozaveščanje in spodbujanje občanov na področju naložb v zmanjševanje rabe energije in uporabo obnovljivih virov energije.

SVETOVNI DAN VODA – 22. MAREC

SVETOVNI DAN VODA – 22. MAREC

Voda je nenadomestljiva naravna vrednota, življenjski prostor in vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega.

VODOVARSTVENA OBMOČJA

VODOVARSTVENA OBMOČJA

Oddaja vlog za izplačilo nadomestil za izpad dohodka na vodovarstvenih območjih v Mestni občini Slovenj Gradec.

Previdno na zasneženih cestah!

Previdno na zasneženih cestah!

Vse uporabnike obveščamo, da izvajamo pluženje in posipanje cest z vsemi razpoložljivimi kapacitetami. Zaradi obilnega sprotnega sneženja, ki je napovedan tudi v prihodnjih dneh, pa vseh cest žal ne moremo očistiti hkrati.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV

ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV

Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem komunalnih dejavnosti je osnovno načelo našega poslovanja, zato ga sistematično spremljamo in izboljšujemo. Anketni vprašalnik vsako leto v pisni obliki pošljemo eni tretjini uporabnikov, v primeru, da vprašalnika niste prejeli in želite izraziti svoje mnenje, vas prosimo, da izpolnite vprašalnik in nam ga vrnete.

GOSPODINJSTVA PREJELA INFORMACIJE O  ULIČNIH ZBIRALNIKIH ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

GOSPODINJSTVA PREJELA INFORMACIJE O ULIČNIH ZBIRALNIKIH ZA E-ODPADKE IN ODPADNE BATERIJE

Ste že opazili novost na nekaterih ekoloških otokih? Gre za ulične zbiralnike, ki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij in se postavljajo širom države, tudi v občinah, ki jih s komunalnimi storitvami pokriva naše podjetje.

Realizirane investicije v letu 2017

Realizirane investicije v letu 2017

Na podlagi Pogodb o vodenju in izvajanju investicij v komunalno in cestno infrastrukturo podajamo informacijo o izvedenih investicijah v letu 2017.

Sanacije stavb v letu 2017

Sanacije stavb v letu 2017

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. kot upravitelj stavb, smo v letu 2017 izvedli 13 večjih projektov investicijskega vzdrževanja pri sanacijah streh in fasad, katera skupna vrednost del je znašala 926.277 €.