X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.

Prikaži po letu:

Leto 2019      Leto 2018      Leto 2017      Leto 2016      Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Leto: 2016Nazaj
Cesta Prevorčič - Gradišče

Cesta Prevorčič - Gradišče

Izvedli smo asfaltiranje ceste na Gradišču in sicer v dolžini 630 m, postavili smo zaščitne ograje in uredili odvodnjavanje ceste.Vrednost investicije (z DDV): 61.000,00 €

Preberi več
VARNA ŠOLSKA POT ŠMARTNO – SV. JURIJ, SLOVENJ GRADEC (faza I)

VARNA ŠOLSKA POT ŠMARTNO – SV. JURIJ, SLOVENJ GRADEC (faza I)

V Šmartnem, na lokaciji od mostu do Krenkerja se je izvedel pločnik za pešce. Izvedli so se ograjni zidovi, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava in dve hitrostni oviri.Dela smo zaključili meseca decembra 2016.Vrednost investicije znaša 171.000,00 EUR.

Preberi več
VARNA ŠOLSKA POT PAMEČE (novi blok - pokopališče)

VARNA ŠOLSKA POT PAMEČE (novi blok - pokopališče)

V tem mesecu končujemo z izgradnjo pločnika v Pamečah, od novega bloka do pokopališča. Predvidena je tudi izvedba nove javne razsvetljave in delna preplastitev ceste.Glavni izvajalec del je Gradbeno podjetje Slovenj Gradec d.o.o., ki je bil izbran kot najugodnejši na javnem razpisu. Ocena investicije znaša 112.000,00 EUR.Pločnik v dolžini cca 350 m bo končan v letu 2017, ko bomo izvedli še preplastitev s finim asfaltom in postavili zaščitne ograje.

Preberi več
Krožišče pri avtobusni postaji

Krožišče pri avtobusni postaji

Pri avtobusni postaji smo uredili krožišče za večjo pretočnost prometa in varnejšo prečkanje cestišča za pešce.Vrednost investicije (z DDV): 124.800,00 €

Preberi več

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.,

T: 02 88 120 47
M: 041 802 576
E: grega.andrejc@komusg.si

Upravna stavba – soba 110

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve