X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.

Prikaži po letu:

Leto 2019      Leto 2018      Leto 2017      Leto 2016      Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Leto: 2016Nazaj
Mrliška vežica Šmartno

Mrliška vežica Šmartno

V Mrliški vežici v Šmartnem smo v celoti preuredili servisne prostore. Nova je elektrika in ogrevanje. V celoti je prenovljen hodnik, kuhinja in sanitarije, kjer je zdaj omogočen tudi dostop z invalidskim vozičkom. Stare luči na fasadi smo zamenjali z novimi in zasteklili odprtino pod nadstreškom.Vrednost investicije (z DDV): 45.200,00 €

Preberi več
Preplastitev ceste Graška gora - Dobravski kot (LC377081)

Preplastitev ceste Graška gora - Dobravski kot (LC377081)

Na cesti Graška gora – Dobravski kot smo izvedli preplastitev ceste v dolžini cca. 750m in uredili odvodnjavanje.Vrednost investicije (z DDV): 72.300,00 €

Preberi več
Rekonstrukcija ceste Umek - Sv. Duh (JP 878492)

Rekonstrukcija ceste Umek - Sv. Duh (JP 878492)

Na cesti Umek – Sv.Duh smo izvedli preplastitev ceste v dolžini cca. 880m in uredili odvodnjavanje.Vrednost investicije (z DDV): 82.200,00 €

Preberi več
Rekonstrukcija ceste Metulov breg – Mislinjska Dobrava (LC 377070)

Rekonstrukcija ceste Metulov breg – Mislinjska Dobrava (LC 377070)

Na cesti Metulov breg – Mislinjska Dobrava, v naselju med odcepom od Štalekerja do Metrulja smo v celoti izvedli rekonstrukcijo ceste v dolžini cca. 280m. Izvedel se je nov pločnik, na novo se je  asfaltirala cesta, postavili mejni zidovi in uredile brežine. Uredili smo meteorno kanalizacijo in obstoječi dotrajani vodovod nadomestili z novim.Vrednost investicije (z DDV): 161.000,00 €

Preberi več

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.,

T: 02 88 120 47
M: 041 802 576
E: grega.andrejc@komusg.si

Upravna stavba – soba 110

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve