X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.

Prikaži po letu:

Leto 2019      Leto 2018      Leto 2017      Leto 2016      Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Leto: 2016Nazaj
Pokopališče Stari trg

Pokopališče Stari trg

Na pokopališču v Starem trgu smo uredili prostore za otroške grobove.

Preberi več
Cesta Prevalnik - Razbor

Cesta Prevalnik - Razbor

Na cesti od šole v Razborju proti Prevalniku smo izvedli asfalt v skupni dolžini cca 800m.Prav tako smo postavili varovalno cestno ograjo v dolžini cca 220 m.Vrednost investicije (z DDV): 65.000,00 €

Preberi več
Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

Izgradnja krožišča pri avtobusni postaji Slovenj Gradec

Na križišču med Pohorsko cesto in Iršičevo ulico (pri avtobusni postaji) Slovenj Gradec smo uredili krožišče za večjo pretočnost prometa in varnejšo prečkanje cestišča za pešce.Izvedena je nova javna razsvetljava ter preplastitev obstoječe asfaltne površine. Dela smo zaključili meseca oktobra 2016.Vrednost investicije znaša 124.800,00 EUR.

Preberi več
Kanalizacija Šmartno

Kanalizacija Šmartno

V Šmartnem, na lokaciji od mostu do Krpača smo zgradili kanal iz cevi PVC DN800 za meteorno kanalizacijo.Vrednost investicije (z DDV): 49.000,00 €

Preberi več

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Gregor Andrejc, dipl. inž. geod.,

T: 02 88 120 47
M: 041 802 576
E: grega.andrejc@komusg.si

Upravna stavba – soba 110

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve